Waarom een jeugdbrandweer ???


Technische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Nieuwe taken dienen zich aan. Van de huidige brandweervrouw/man worden steeds meer individuele vaardigheden verwacht. Naast die individuele vaardigheden is het samenwerken in groep van essentieel belang. Waarden als vertrouwen, respect, zin voor verantwoordelijkheid en eerlijkheid zijn van groot belang om de brandweertaak optimaal te kunnen uitvoeren. Van een kandidaat brandweervrouw/man is vaak niet geweten in hoeverre deze waarden in beginsel aanwezig zijn, vaak is hierover weinig bekend.

Bij een jeugdkorps worden jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar op een speelse manier ingewerkt in het brandweer-gebeuren. Naast de technische opleiding wordt bij de jeugdbrandweer veel aandacht besteed aan elementaire waarden zoals daar zijn samenwerken, elkaar helpen, respect hebben voor een ander, van elkaar leren,... gericht op de toekomstige brandweertaak.

Maar zelfs als je vroeger afhaakt, zal je periode bij de jeugdbrandweer geen verloren tijd zijn. Wat je geleerd hebt over brandpreventie, en eerste hulp bij ongevallen (EHBO), over kleine blusmiddelen, evacuatietechnieken en knopen, blijft waardevol en bruikbaar in je verdere leven.

Toelatingsvoorwaarden


  • Belg zijn
  • Woonachtig zijn in Kortemark of een van de deelgemeenten
  • Toetreden bij de jeugdbrandweer kan vanaf het 6de leerjaar van de lagere school of de minimum leeftijd van 12 jaar bereikt hebben in het jaar van toetreding
  • Maximum leeftijd van 15 jaar hebben bereikt in het jaar van aanwerving
  • Een schriftelijke verklaring voorleggen waarbij de ouders of voogd verklaren akkoord te gaan met de aanwerving
  • Fysisch en medisch geschikt zijn
  • Een jaarlijks lidgeld betalen van 35 EUR
  • Slagen in hun ingangsproeven + sportproeven

De opleiding


De opleiding is zowel theoretisch als praktisch. Sport en spel zorgen voor een aangename afwisseling. De jeugdbrandweer wil je een zinvol tijdverdrijf bieden.

Deze opleiding gaat door in de brandweerkazerne, twee zondagen per maand van 9u30 tot 11u30. Voor een gedetailleerd overzicht van alle activiteiten kan je op deze site kijken onder de rubriek 'Kalender'.

Adres brandweerkazerne: Handzamestraat 84 8610 KORTEMARK